Naszą misję edukacji zdrowotnej realizujemy poprzez dotarcie do kobiet w trzech etapach ich macierzyństwa. czas planowania ciąży i jej przebieg, określamy mianem Prenatal poród i okres hospitalizacji matki z noworodkiem, nazywamy Hospital pierwszy rok życia dziecka, kobieta i mężczyzna w roli rodziców, to Postnatal

Prenatal.

Na tym etapie naszej działalności grupę docelową stanowią kobiety, które planują zajście w ciążę i kobiety ciężarne. Jak wykazują badania, docieramy do 78 % z nich. Dystrybuujemy materiały edukacyjne do: 725 gabinetów ginekologicznych, 1430 punktów USG, 480 szkół rodzenia.

Materiały, które otrzymuje młoda matka towarzyszą jej przez cały okres ciąży i są to:
- kalendarz ciąży, który pomaga jej w przebiegu i przygotowaniu się na nadejście nowego członka rodziny
- teczka do przechowywania wyników USG z okresu całej ciąży
- film ?Zdrowy Noworodek" zrealizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym, przygotowuje młoda matkę do macierzyństwa

Film Zdrowy Noworodek zrealizowany w 2005 roku przedstawia pierwsze 3 dni życia dziecka. Pokazuje przygotowane przez najlepszych specjalistów wskazówki, jak pielęgnować i opiekować się dzieckiem.

Sampling płyt z filmem Zdrowy Noworodek odbywa się co roku:
- w 1430 gabinetach USG w ilości 235 000 egz.
- w 480 szkołach rodzenia w ilości 30 000 egz.
- dostarczany jest lekarzom pediatrom i neonatologom w ilości 9 700 egz.
- otrzymują go także położne środowiskowe w ilości 3 300 egz.
- na oddziałach noworodków w 422 szpitalach w ilości 2 000 egz.

W latach 2005 - 2006 roku dostarczyliśmy 560 000 płyt DVD.