Postnatal

Jest to czas od narodzin dziecka do ukończenia 12 miesiąca życia. Na tym etapie naszej działalności grupą docelową są kobiety z dzieckiem, których szacunkowa liczba wynosi 355 000. Nasza skuteczność dotarcia do nich wynosi 74%. Z materiałami edukacyjnymi docieramy do 355 miast w Polsce: do 2178 położnych środowiskowych i do 70 poradni laktacyjnych.

Materiały dostarczane są matkom przez położne środowiskowe, należy do nich film "Zasady opieki nad noworodkiem i niemowlęciem", który jest poradnikiem dla rodziców. Film Zasady opieki nad noworodkiem i niemowlęciem prezentuje matkom praktyczne porady związane z opieką nad dzieckiem. Przedstawiane są zagadnienia związane z żywieniem naturalnym i sztucznym, zapotrzebowaniem dziecka na składniki mineralne.Specjaliści prezentują sposoby przewijania, kąpania, ubierania i pielęgnacji. Film w przystępny i przyjazny sposób obrazuje młodym rodzicom techniki opieki nad ich malutką pociechą. By przestrzeganie zasad pielęgnacji stało się dla wszystkich niezapomnianymi chwilami radości i przyjemności.

Miesięcznik "Rodzice", w którym zawarte są cenne porady i wskazówki dotyczące wychowania dziecka. W 2006 roku wspólnie z miesięcznikiem "Rodzice" opracowaliśmy dwa poradniki: Przewodnik po szkołach rodzenia i Przewodnik po szpitalach położniczych.