Hospital

Na tym etapie naszej działalności grupą docelową są kobiety przebywające w szpitalu. Programy Pięknych Narodzin docierają do 348 200 noworodków z szacunkowej ilości rocznych urodzeń w kraju, która aktualnie wynosi 355 000.

Dostarczamy materiały edukacyjne do: 422 szpitali w całej Polsce.
Są to:
- książeczka szczepień dla profesjonalnej dokumentacji związanej z opieką nad małym dzieckiem
- film ?Karmienie Naturalne, który jest poradnikiem dla karmiących matek

Film zawiera informacje podzielone na 4 rozdziały: Karmienie naturalne, Techniki karmienia piersią, Problemy związane z laktacją, Karmienie naturalne w szczególnych sytuacjach. Film wraz z książeczką szczepień w ilości 310 000 egzemplarzy dostarczamy do 422 szpitali