Grupa Docelowa

Docieramy do kobiet w ciąży i matek z noworodkami.

Podział grupy docelowej wg miejsca zamieszkania

  • miasta do 50 tyś. mieszkańców - 28,5%
  • miasta 50 - 100 tyś. mieszkańców - 21%
  • miasta 100 - 500 tyś. mieszkańców - 38%
  • miasta powyżej 500 tyś. mieszkańców - 12,5%

Podział grupy docelowej wg poziomu wykształcenia matki

  • matki z dzieckiem posiadające wykształcenie podstawowe -9%
  • matki z dzieckiem posiadające wykształcenie zawodowe - 21,5%
  • matki z dzieckiem posiadające wykształcenie średnie - 31%
  • matki z dzieckiem posiadające wykształcenie pomaturalne - 9,5%
  • matki z dzieckiem posiadające wykształcenie wyższe - 29%