Bazy danych

Piękne Narodziny posiadają własną bazę danych do ponad 70 % matek z noworodkami. Naszym partnerem w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji jest lider rynku baz danych firma Acxiom

Posiadamy bazę telefonów do matek z dzieckiem w:

  • miastach do 50 tyś. mieszkańców - 28,8%
  • miastach od 50 do 100 tyś. mieszkańców - 18,65%
  • miastach od 100 do 500 tyś. mieszkańców - 37,95%
  • miastach powyżej 500 tyś. mieszkańców - 14,59%

Dysponujemy bazą kontaktów mailowych do matek z dzieckiem w:

  • miastach do 50 tyś. mieszkańców - 18,74%
  • miastach od 50 do 100 tyś. mieszkańców - 14,23%
  • miastach od 100 do 500 tyś. mieszkańców - 39,92%
  • miastach powyżej 500 tyś. mieszkańców - 27,1%